sasasic
natpis
Skype Me�?

CENE PREVODA

Jednu stranicu prevoda čini tekst koji sadrži 1800 slovnih znakova sa razmacima. Da biste izračunali iz koliko slovnih znakova se sastoji tekst koji želite da prevedem za Vas otvorite ga u Word-u i potražite funkciju "wordcount" - na taj način možete izračunati kolika će tačno biti cena prevoda.

Cene prevoda su sledeće:

Opis usluge
CENA
 
Poslednja izmena 15.11.2018.
Overeni prevodi diploma, svedočanstava, potvrda, uverenja
1.200,00 RSD
po strani
Overeni prevodi sudskih rešenja, ugovora itd.
1.500,00 RSD
po strani (1800 sl. zn. sa razm.)
Hitni prevodi danas/danas
+ 20%
po strani
Konsekutivno prevođenje na sastanku
5.000,00 RSD
+2.000 svaki naredni sat
Konsekutivno prevođenje na sastanku van Novog Sada
15.000,00 RSD
dnevnica

Sudski tumač za nemački jezik Saša Sič

Novi Sad, Srbija, 2010.-2021.